קבבונים טבעוניים, התערובת עצמה

קבבונים טבעוניים, התערובת עצמה לפני הטחינה